Today Verses

Today Verses "Tum main aisa kon hai jo fikar kar ke apni umar main ailk ghari bhi barhaa sake" Matti(6:2)

Online Urdu Geet